Impressum

IMPRESSUM:

 

NOVI RADIO d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA:
Bana Jelačića 35, 31 400 Đakovo

MB: 1751735

OIB: 30998059619

DIREKTOR I GLAVNI UREDNIK: Silvio Brkić

MARKETING – TEL. 031/814 541

e-mail: marketing@novi-radio.hr

STUDIO – TEL. 031/814 302

e-mail: novi@novi-radio.hr

FAX. 031/814 426
ŽIRO RAČUN:
Zagrebačka banka: IBAN: HR3623600001102425577

D J -i:

Željka Boras Šimić

Marko Radoš

TEHNIČAR – AUDIO PRODUCENT:

Marko Radoš

MARKETING:

Valentina Kaptein

Damir Milić

Podijeli