Marketing

DIREKTOR:

MILE KASELJ

GLAVNI UREDNIK:
ŽELJKA BORAS-ŠIMIĆ

MARKETING – TEL. 031/814 541
e-mail: marketing@novi-radio.hr

Preuzmite cjenike:

 

Podijeli