Općina Semeljci nabavila komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Semeljci teži kvalitetnom gospodarenju otpadom, a rezultati ne zaostaju za dosad provedenim aktivnostima. Jedna smo od najistaknutijih općina na razini države kada je riječ o održivom gospodarenju otpadom.

Da bi unaprijedili uslugu Komunalnog poduzeća Junakovci d.o.o., prijavom na Poziv u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020., koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ostvarili su uspješnu projektnu prijavu te kroz isti natječaj dobili sufinanciranje komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Prema Ugovoru za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, provedena je javna nabava u sklopu koje je vozilo nabavljeno i kupljeno te dostavljeno 28. veljače 2022. godine.

Novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada je kapaciteta 18 kubičnih metara, što je najveća moguća zapremnina za dvoosovinsku osovinu. Šasija je tvrtke MAN, a nadogradnja talijanske tvrtke Farid Industrie S.p.A., najveće talijanske grupacija te jednoga od vodećih europskih proizvođača specijaliziranog u proizvodnji komunalnih nadogradnji za prikupljanje, sabijanje i odvoz otpada. Novo komunalno vozilo ima unaprijeđene funkcije u odnosu na prethodno vozilo, što će olakšati operativne procese. I dalje će se komunalno vozilo koristiti u svrhu prikupljanja komunalnog otpada od mjesta nastanka otpada (kućnog praga) do deponije komunalnog otpada u Koritni.

Provedba projekta doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojenog sakupljanja otpada, te posljedično i kroz doprinos smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Kupnjom komunalnog vozila ubrzava se proces prikupljanja odvojeno sakupljenog otpada s kućnog praga, što u konačnici rezultira efikasnijim raspolaganjem korisnog otpada. U sklopu projekta provode se i aktivnosti za provedbu obrazovno-informativnih aktivnosti vezanih uz prikupljanje i sortiranje otpada kao što su letak, plakati, gostovanja na lokalnim postaja, tekst u regionalnim novinama te objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama.

Hits: 0

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

4 × five =