Škola Budrovci organizira Školski sajam jesenskih plodova 2017.

Budući da škola ima status poduzetničke škole, tako je i ovaj sajam prvenstveno odgojno obrazovna aktivnost (razvijanje poduzetničkih kompetencija) pa tek onda i prilika da se kroz njega nešto i „zaradi“ saznajemo od pedagodinje škole Maje Škalić.

“Usvajamo ključne kompetencije EU kojima trebamo osposobiti naše učenike za samostalan život, komunikacija na materinjem te na stranomeziku; matematička kompetencija i osnovne kompetencije iz prirodoslovlja i tehnologije; digitalna kompetencija;sposobnost učenja;socijalne i građanske kompetencije, smisao za inicijativu i poduzetništvo te kulturološka osviještenost i izražavanje” dodaje Škalić. Osam je ključnih kompetencija je definirano na razini EU, a iste predstavljaju kombinaciju znanja, vještina i stavova koji su potrebni za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje. Ove godine za sajam su se pripremali kao pravi poduzetnici. Formirali su razredne „firme“ , definirali uloge i preuzimanje konkretnih obaveza. Dogovarali palete proizvoda, nabavku materijala za rad i izradu. Izrađivali kalkulacije proizvoda (trošak+rad+zarada+ostali troškovi=cijena koštanja)

Planirali i izrađivali prezentacijske materijale (cjenik, akreditacije, plakati i natpisi za štand, letak proizvoda, katalog proizvoda, prezentacija, logotip, jingle, slogan, etikete, deklaracije, uređenje štanda)Pripremili su i tim za prodaju (prodajni razgovor, blagajnik, računi), tim za uređenje štanda i tim za raspremanje štanda. Sve što su napravili može se vidjeti u petak, 27.10. u Društvenom domu u Budrovcima s početkom u 12:00 sati.

Hits: 0

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

5 × 1 =