Tag Archives: katastar

Katastarska izmjera u Mrzovću

Nova katarstarska izmjera na području Općine Semeljci u naselju Mrzović u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige bila je neophodna jer je, kako je rekao načelnik Općine Grga Lončarević na otvorenju radova, katastar Mrzović potpno nesređen te ima …

Pročitaj više »