Učenici OŠ Budrovci obilježili Međunarodni dan tolerancije

Danas, 16.11.2017. povodom Međunarodnog dana tolerancije,  pedagoginja i knjižničarka Osnovne škole Budrovci Maja Škalić, održala je radionicu s učenicima drugog razreda. Cilj radionice bio je potaknuti kod djece uvažavanje i poštivanje drugih, različitih osoba.

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenog. To je dan koji podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas samih. Dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima. Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od strane članica 16. studenog 1995. godine.

UNESCO je proglašenjem međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge. UNESCO je dao definiciju za toleranciju i ona glasi u cijelosti ovako:

“Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.”

Izvor: skole.hr, os-budrovci.skole.hr

Hits: 0

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

seven + 16 =