Započelo izvođenje radova na aglomeraciji Đakovo

Izvođenjem pripreme za izradu kućnih priključaka na području općine Satnica Đakovačka započelo je izvođenje radova na projektu “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Đakovo”. Samom početku radova prethodila je javna prezentacija EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo”. Prezentacija je održana 07.12.2018. u prostorijama DVD-a Satnica Đakovačka.

Tom prilikom su stanovnici općine Satnica Đakovačka upoznati s osnovnim elementima projekta te procedurom i dokumentacijom koja prethodi izradi kućnog priključka na javnu odvodnju. Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektom se predviđa izvođenje sljedećih radova : rekonstrukcija i dogradnja dijelova sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Đakova, rekonstrukcija i dogradnja dijelova vodovodne mreže grada Đakova, izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci, izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Budrovci, izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Selci Đakovački projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 33.000 ES .Osnovni ciljevi projekta su ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), a kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, kao i zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

OČEKIVANI REZULTATI :

Smanjenje lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života , ispunjenje međunarodnih obveza posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU, povećanje izravnih i neizravnih gospodarskih koristi od investicija, smanjenje troškova zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju septičke jame, poboljšanje kakvoće vodnih cjelina koje su trenutno izložene ispuštanju nepročišćenih otpadnih voda, smanjenje zdravstvenih rizika na području aglomeracije.

Ukupna vrijednost projekta je 267.314.533,82 kuna a, ukupni prihvatljivi troškovi : 213.851.627,05 kuna. Bespovratna EU sredstva su u iznosu od 152.261.357,46 kuna

Pogoci: 0

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

nineteen − three =

Vrijeme danas