Županija nudi 2 milijuna kuna potpora za stočarstvo

Nakon objavljivanja javnog poziva za dodjelu 10 vrsta potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnoj vrijednosti od 5,2 milijuna kuna, na svojoj web stranici (http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718) Osječko-baranjska županija je objavila četiri nova javna poziva. U cilju intenzivnijeg poticanja stočarske proizvodnje Županija nudi potpore ukupne vrijednosti dva milijuna kuna za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu, za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka i za dobrobit životinja.

Javni pozivi za dodjelu potpora u stočarstvu objavljeni su danas, 28. ožujka 2018. godine, a bit će otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu županije u 2018. godini za tu namjenu, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2018. godine. Odluku o dodjeli potpore donosi župan Ivan Anušić na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uoči objavljivanja javnih poziva, o tomu se raspravljalo i na danas održanoj sjednici Kolegija župana.

Potpora se odobrava za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Prihvatljivi troškovi veterinara su umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje i po plotkinji ne mogu biti veći od dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala.
Ukupan broj genetskog materijala za koji korisnik može ostvariti potporu u govedarskoj, kozarskoj i ovčarskoj proizvodnji ne može biti veći od dvostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje, a u svinjogojskoj proizvodnji ne može biti veći od četverostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje.
Korisnik potpore može biti poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga ili trgovačko društvo, a posjeduje u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.

Iznos potpore je do 100 % prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna, u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 5.000,00 kuna.
Potpora se odobrava za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci te moraju biti upisane u središnji popis koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija. Korisnik potpore obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, elementarna nepogoda i slično).

Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 2.000,00 kuna po grlu, a ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 50 %. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu do 10 junica.
Intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30 % prihvatljivih troškova nastalih nakon 1. siječnja 2018. godine, i može iznositi:

– u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 20.000,00 kuna po korisniku,

– u svinjogojskoj proizvodnji do 600,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 10.000,00 kuna po korisniku i

– u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 300,00 kuna za ženska grla i do 800,00 kuna za muška grla, a ukupno najviše do 5.000,00 kuna po korisniku.
Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku u govedarskoj proizvodnji do 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji do 14.000,00 kuna, te u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 7.000,00 kuna.
Korisnik potpore može biti poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili trgovačko društvo.
Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka odobrava se korisniku kojem je 95 % ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka. Potpora iznosi:

– za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna,

– za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna i

– za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna.
Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 20 %.

Korisnik potpore može biti poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga i bavi se proizvodnjom mlijeka.
Potpora za dobrobit životinja odobrava se korisniku koji u stočarskoj proizvodnji osigurava uvjete zaštite i dobrobiti životinja. Prihvatljivi troškovi su troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode (nabava pojilica i ostale opreme u funkciji osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode), kontrole kvalitete hrane za ishranu stoke, prevencije, kontrole i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanja prostornih uvjeta za prašenje krmača i nabave električnog pastira s potrebnom opremom, a koji su nastali nakon 1.siječnja 2018. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga, a posjeduje u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.

Zainteresirane za korištenje potpora Osječko-baranjske županije za 2018. godinu podsjećamo da su u tijeku svih 10 javnih poziva za potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnoj vrijednosti od 5,2 milijuna kuna. To su:
1. Potpora mladim poljoprivrednicima,

2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,

3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,

4. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,

5. Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda,

6. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,

7. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda,

8. Potpora za manifestacije,

9. Potpora za uređenje ruralnog prostora i

10. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije.
Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije www.obz.hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na telefon 031/221-589.

Hits: 0

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

19 − six =